Naujienos

Apie UAB „Spedilta“ vykdomą projektą dalyvaujant tarptautinėse parodose užsienyje

 UAB „Spedilta“ pradeda įgyvendinti Europos regioninės plėtros fondo dalinai finansuojamą projektą „UAB „Spedilta“ eksporto plėtra“. Bendrovė specializuojasi logistikos ir ekspedijavimo paslaugų geležinkeliu srityje. Dalyvavimas parodose įmonei suteiks galimybę pristatyti teikiamas paslaugas ne tik esamose, bet ir naujose užsienio rinkose, užmegzti kontaktus su naujais potencialiais partneriais ir padidinti eksportą esamose rinkose. Pasirinktos parodos turi didelį potencialą ieškant naujų verslo partnerių, kadangi įmonė nėra gerai įsitvirtinusi šiose šalyse. Dalyvavimas tarptautinėse parodose, pristatant įmonės paslaugas ir ieškant potencialių partnerių naujose rinkose bus pagrindinis instrumentas įgyvendinant įmonės  paslaugų teikimo  plėtros planus, padidins įmonės eksporto pajamas. Sėkmingai įgyvendinus projektą bendrovė padidins savo eksporto pajamas, išlaikys esamas rinkas ir ras naujų rinkų, tai teigiamai atsilieps ir bendrai Lietuvos ekonomikai, kitoms Lietuvos įmonėms, kurių produkciją Pareiškėjas perveža.

 Siekdama padidinti paslaugų eksportą esamose ir naujose rinkose UAB „Spedilta“ projekto įgyvendinimo metu vykdys savo teikiamų paslaugų pristatymus užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose. Bendrovė planuoja sudalyvauti 6 tarptautinėse transporto ir logistikos parodose Rusijoje, Kazachstane, Vokietijoje ir Azerbaidžane. Parodos atrinktos, remiantis ankstesnio dalyvavimo patirtimi, ekspertų vertinimais, jų statistiniais rodikliais.

Projektą „UAB „Spedilta“ eksporto plėtra“ vykdo UAB „Spedilta“. Projektas vykdomas be partnerių.

Projekto vykdymo biudžetas - 65.318,00 eurai, gauto finansavimo suma - 32.659,00 eurai.

Projekto įgyvendinimo trukmė: 2016 m. balandis –  2017 spalis.

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 priemonės „Naujos galimybės LT“.